Je udávána v hertzech (Hz) a ukazuje i útlum v decibelech (dB). Větší rozsah rovná se kvalitnější zvuk. Klasicky je to 20 Hz – 20 kHz.